Tướng: 15

Skin: 3

Rank: BK 5

Ngọc: 1 Bảng

Nổi bật: Chơi ngon

95,000đ
85,500 CARD

Tướng: 15

Skin: 3

Rank: BK 5

Ngọc: 1 Bảng

Nổi bật: Chơi ngonThông tin nick Liên Quân Mobile mã số 63
↑ Xem ảnh gốc ↑

Thông tin nick Liên Quân Mobile mã số 63
↑ Xem ảnh gốc ↑

Thông tin nick Liên Quân Mobile mã số 63
↑ Xem ảnh gốc ↑

Thông tin nick Liên Quân Mobile mã số 63
↑ Xem ảnh gốc ↑

Hướng dẫn đổi thông tin Nick
- Nick được bán trên NickAo.Com đều là Nick chưa xác thực Email và Số điện thoại nên bạn có thể truy cập: https://account.garena.com/ Đăng Nhập và Đổi Mật Khẩu Nick như vậy là xong