Tướng: 16

Skin: 7

Rank: KC 5

Ngọc: Full Ngọc 2

Nổi bật: Chơi ngon

140,000 ATM
175,000 CARD

Tướng: 16

Skin: 7

Rank: KC 5

Ngọc: Full Ngọc 2

Nổi bật: Chơi ngonThông tin nick Liên Quân Mobile mã số 67
↑ Xem ảnh gốc ↑

Thông tin nick Liên Quân Mobile mã số 67
↑ Xem ảnh gốc ↑

Thông tin nick Liên Quân Mobile mã số 67
↑ Xem ảnh gốc ↑

Thông tin nick Liên Quân Mobile mã số 67
↑ Xem ảnh gốc ↑

Thông tin nick Liên Quân Mobile mã số 67
↑ Xem ảnh gốc ↑

Hướng dẫn đổi thông tin Nick
- Nick được bán trên NickAo.Com đều là Nick chưa xác thực Email và Số điện thoại nên bạn có thể truy cập: https://account.garena.com/ Đăng Nhập và Đổi Mật Khẩu Nick như vậy là xong