Tướng: 16

Skin: 5

Rank: Vàng 2

Ngọc: Full Ngọc 2

Nổi bật: Chơi ngon

108,000 ATM
135,000 CARD

Tướng: 16

Skin: 5

Rank: Vàng 2

Ngọc: Full Ngọc 2

Nổi bật: Chơi ngonThông tin nick Liên Quân Mobile mã số 68
↑ Xem ảnh gốc ↑

Thông tin nick Liên Quân Mobile mã số 68
↑ Xem ảnh gốc ↑

Thông tin nick Liên Quân Mobile mã số 68
↑ Xem ảnh gốc ↑

Thông tin nick Liên Quân Mobile mã số 68
↑ Xem ảnh gốc ↑

Hướng dẫn đổi thông tin Nick
- Nick được bán trên NickAo.Com đều là Nick chưa xác thực Email và Số điện thoại nên bạn có thể truy cập: https://account.garena.com/ Đăng Nhập và Đổi Mật Khẩu Nick như vậy là xong