Tướng: 20

Skin: 7

Rank: Bạc 2

Ngọc: 60

Nổi bật: Nhiều tướng, Có Combo TP, Tướng Max

160,000 ATM
200,000 CARD

Tướng: 20

Skin: 7

Rank: Bạc 2

Ngọc: 60

Nổi bật: Nhiều tướng, Có Combo TP, Tướng MaxThông tin nick Liên Quân Mobile mã số 131
↑ Xem ảnh gốc ↑

Thông tin nick Liên Quân Mobile mã số 131
↑ Xem ảnh gốc ↑

Thông tin nick Liên Quân Mobile mã số 131
↑ Xem ảnh gốc ↑

Thông tin nick Liên Quân Mobile mã số 131
↑ Xem ảnh gốc ↑

Thông tin nick Liên Quân Mobile mã số 131
↑ Xem ảnh gốc ↑

Thông tin nick Liên Quân Mobile mã số 131
↑ Xem ảnh gốc ↑

Thông tin nick Liên Quân Mobile mã số 131
↑ Xem ảnh gốc ↑

Hướng dẫn đổi thông tin Nick
- Nick được bán trên NickAo.Com đều là Nick chưa xác thực Email và Số điện thoại nên bạn có thể truy cập: https://account.garena.com/ Đăng Nhập và Đổi Mật Khẩu Nick như vậy là xong