Hành Tinh: Xayda

Vũ Trụ: 8 sao

Sức Mạnh: 730 Triệu

Bông Tai: Không

Nổi bật: Nhiệm vụ: Tiểu đội sát thủ, Skill đệ tử: Demon 1, Antomic 2, Cải trang: Số 3, Thỏ Bunma (HSD 25 ngày),

80,000 ATM
100,000 CARD

Hành Tinh: Xayda

Vũ Trụ: 8 sao

Sức Mạnh: 730 Triệu

Bông Tai: Không

Nổi bật: Nhiệm vụ: Tiểu đội sát thủ, Skill đệ tử: Demon 1, Antomic 2, Cải trang: Số 3, Thỏ Bunma (HSD 25 ngày),hình ảnh nick 253

hình ảnh nick 253

hình ảnh nick 253

hình ảnh nick 253

hình ảnh nick 253

hình ảnh nick 253

Hướng dẫn đổi thông tin Nick
- Nick được bán trên NickAo.Com đều là Nick đăng ký ảo nên bạn có thể truy cập: http://forum.ngocrongonline.com Đăng Nhập và Đổi Mật Khẩu Nick như vậy là xong
Hướng dẫn đặt lại mã bảo vệ
Trường hợp 1: Quên hoặc bị cài phá mật khẩu rương:
- Bạn hãy đăng nhập vào tài khoản và hãy tìm đến NPC trong nhà (Paragus, Gohan, Moori). Sau khi xác nhận thì sau 7 ngày nếu tài khoản của bạn không sử dụng mật khẩu rương sẽ được Reset xóa mật khẩu.
Trường hợp 2: Nhớ 3 số cuối của mã bảo vệ:
- Nếu bạn nhớ thì hãy lập Topic báo vấn đề đó tại diễn đàn của game, rất nhanh chóng sẽ được Reset nếu cung cấp chính xác.