Tướng: 22

Skin: 13

Rank: Vàng 4

Ngọc: 61

Nổi bật: Skin Valhein Đại Công Tước, Tướng ổn

160,000 ATM
200,000 CARD

Tướng: 22

Skin: 13

Rank: Vàng 4

Ngọc: 61

Nổi bật: Skin Valhein Đại Công Tước, Tướng ổnThông tin nick Liên Quân Mobile mã số 188
↑ Xem ảnh gốc ↑

Thông tin nick Liên Quân Mobile mã số 188
↑ Xem ảnh gốc ↑

Thông tin nick Liên Quân Mobile mã số 188
↑ Xem ảnh gốc ↑

Thông tin nick Liên Quân Mobile mã số 188
↑ Xem ảnh gốc ↑

Thông tin nick Liên Quân Mobile mã số 188
↑ Xem ảnh gốc ↑

Thông tin nick Liên Quân Mobile mã số 188
↑ Xem ảnh gốc ↑

Hướng dẫn đổi thông tin Nick
- Nick được bán trên NickAo.Com đều là Nick chưa xác thực Email và Số điện thoại nên bạn có thể truy cập: https://account.garena.com/ Đăng Nhập và Đổi Mật Khẩu Nick như vậy là xong