Tướng: 21

Skin: 10

Rank: Vàng 3

Ngọc: 62

Nổi bật: Skin Long Kỵ Sĩ, Nhiều tướng Ngon

160,000 ATM
200,000 CARD

Tướng: 21

Skin: 10

Rank: Vàng 3

Ngọc: 62

Nổi bật: Skin Long Kỵ Sĩ, Nhiều tướng NgonThông tin nick Liên Quân Mobile mã số 196
↑ Xem ảnh gốc ↑

Thông tin nick Liên Quân Mobile mã số 196
↑ Xem ảnh gốc ↑

Thông tin nick Liên Quân Mobile mã số 196
↑ Xem ảnh gốc ↑

Thông tin nick Liên Quân Mobile mã số 196
↑ Xem ảnh gốc ↑

Thông tin nick Liên Quân Mobile mã số 196
↑ Xem ảnh gốc ↑

Thông tin nick Liên Quân Mobile mã số 196
↑ Xem ảnh gốc ↑

Hướng dẫn đổi thông tin Nick
- Nick được bán trên NickAo.Com đều là Nick chưa xác thực Email và Số điện thoại nên bạn có thể truy cập: https://account.garena.com/ Đăng Nhập và Đổi Mật Khẩu Nick như vậy là xong