Hành Tinh: Namếc

Vũ Trụ: 1 sao

Sức Mạnh: 4,5 Tỷ

Tiềm Năng: Rất lớn

Nổi bật: Đệ ATM, CT APK 19

276,000 ATM
345,000 CARD

Hành Tinh: Namếc

Vũ Trụ: 1 sao

Sức Mạnh: 4,5 Tỷ

Tiềm Năng: Rất lớn

Nổi bật: Đệ ATM, CT APK 19- Shop Bán vàng Tự Động <= uy tín nhanh gọn nhất hiện nay

Thông tin nick Ngọc Rồng mã số 250
↑ Xem ảnh gốc ↑

Thông tin nick Ngọc Rồng mã số 250
↑ Xem ảnh gốc ↑

Thông tin nick Ngọc Rồng mã số 250
↑ Xem ảnh gốc ↑

Thông tin nick Ngọc Rồng mã số 250
↑ Xem ảnh gốc ↑

Thông tin nick Ngọc Rồng mã số 250
↑ Xem ảnh gốc ↑

Hướng dẫn đổi thông tin Nick
- Nick được bán trên NickAo.Com đều là Nick đăng ký ảo nên bạn có thể truy cập: http://forum.ngocrongonline.com Đăng Nhập và Đổi Mật Khẩu Nick như vậy là xong
Hướng dẫn đặt lại mã bảo vệ
Trường hợp 1: Quên hoặc bị cài phá mật khẩu rương:
- Bạn hãy đăng nhập vào tài khoản và hãy tìm đến NPC trong nhà (Paragus, Gohan, Moori). Sau khi xác nhận thì sau 7 ngày nếu tài khoản của bạn không sử dụng mật khẩu rương sẽ được Reset xóa mật khẩu.
Trường hợp 2: Nhớ 3 số cuối của mã bảo vệ:
- Nếu bạn nhớ thì hãy lập Topic báo vấn đề đó tại diễn đàn của game, rất nhanh chóng sẽ được Reset nếu cung cấp chính xác.