Hành Tinh: Namếc

Vũ Trụ: 8 sao

Sức Mạnh: 124.167

Bông Tai: Không

Nổi bật: Nhiệm vụ: Nhiệm vụ bang hội đầu tiên, Skill đệ tử: Dragon 1, Cải trang: (HSD 11 ngày),

15,200 ATM
19,000 CARD

Hành Tinh: Namếc

Vũ Trụ: 8 sao

Sức Mạnh: 124.167

Bông Tai: Không

Nổi bật: Nhiệm vụ: Nhiệm vụ bang hội đầu tiên, Skill đệ tử: Dragon 1, Cải trang: (HSD 11 ngày),hình ảnh nick 367

hình ảnh nick 367

hình ảnh nick 367

hình ảnh nick 367

hình ảnh nick 367

hình ảnh nick 367

Hướng dẫn đổi thông tin Nick
- Nick được bán trên NickAo.Com đều là Nick đăng ký ảo nên bạn có thể truy cập: http://forum.ngocrongonline.com Đăng Nhập và Đổi Mật Khẩu Nick như vậy là xong
Hướng dẫn đặt lại mã bảo vệ
Trường hợp 1: Quên hoặc bị cài phá mật khẩu rương:
- Bạn hãy đăng nhập vào tài khoản và hãy tìm đến NPC trong nhà (Paragus, Gohan, Moori). Sau khi xác nhận thì sau 7 ngày nếu tài khoản của bạn không sử dụng mật khẩu rương sẽ được Reset xóa mật khẩu.
Trường hợp 2: Nhớ 3 số cuối của mã bảo vệ:
- Nếu bạn nhớ thì hãy lập Topic báo vấn đề đó tại diễn đàn của game, rất nhanh chóng sẽ được Reset nếu cung cấp chính xác.