Tướng: 22

Skin: 14

Rank: Vàng 3

Ngọc: 56

Nổi bật: Nhiều Skin Đẹp, Chơi Ngon

144,000 ATM
180,000 CARD

Tướng: 22

Skin: 14

Rank: Vàng 3

Ngọc: 56

Nổi bật: Nhiều Skin Đẹp, Chơi NgonThông tin nick Liên Quân Mobile mã số 215
↑ Xem ảnh gốc ↑

Thông tin nick Liên Quân Mobile mã số 215
↑ Xem ảnh gốc ↑

Thông tin nick Liên Quân Mobile mã số 215
↑ Xem ảnh gốc ↑

Thông tin nick Liên Quân Mobile mã số 215
↑ Xem ảnh gốc ↑

Thông tin nick Liên Quân Mobile mã số 215
↑ Xem ảnh gốc ↑

Thông tin nick Liên Quân Mobile mã số 215
↑ Xem ảnh gốc ↑

Hướng dẫn đổi thông tin Nick
- Nick được bán trên NickAo.Com đều là Nick chưa xác thực Email và Số điện thoại nên bạn có thể truy cập: https://account.garena.com/ Đăng Nhập và Đổi Mật Khẩu Nick như vậy là xong