Tướng: 21

Skin: 7

Rank: Vàng 1

Ngọc: 68

Nổi bật: Nhiều tướng, Skin Ngon

128,000 ATM
160,000 CARD

Tướng: 21

Skin: 7

Rank: Vàng 1

Ngọc: 68

Nổi bật: Nhiều tướng, Skin NgonThông tin nick Liên Quân Mobile mã số 231
↑ Xem ảnh gốc ↑

Thông tin nick Liên Quân Mobile mã số 231
↑ Xem ảnh gốc ↑

Thông tin nick Liên Quân Mobile mã số 231
↑ Xem ảnh gốc ↑

Thông tin nick Liên Quân Mobile mã số 231
↑ Xem ảnh gốc ↑

Thông tin nick Liên Quân Mobile mã số 231
↑ Xem ảnh gốc ↑

Hướng dẫn đổi thông tin Nick
- Nick được bán trên NickAo.Com đều là Nick chưa xác thực Email và Số điện thoại nên bạn có thể truy cập: https://account.garena.com/ Đăng Nhập và Đổi Mật Khẩu Nick như vậy là xong