Class: Tiêu

Level: 72

Server: Tessen

Vũ Khí: +8

Nổi bật: Có Xe Ngon Dư Nhiều Yên

176,000 ATM
220,000 CARD

Class: Tiêu

Level: 72

Server: Tessen

Vũ Khí: +8

Nổi bật: Có Xe Ngon Dư Nhiều Yên- Shop Bán xu Ninja tự động AE mua Xu vào đây mua nhé

Thông tin Nick Ninja School mã số 156
↑ Xem ảnh gốc ↑

Thông tin Nick Ninja School mã số 156
↑ Xem ảnh gốc ↑

Thông tin Nick Ninja School mã số 156
↑ Xem ảnh gốc ↑

Thông tin Nick Ninja School mã số 156
↑ Xem ảnh gốc ↑

Thông tin Nick Ninja School mã số 156
↑ Xem ảnh gốc ↑

Hướng Dẫn Đổi Sim Đăng Ký
- Bước 1: Dùng SIM Đã dùng đăng ký tài khoản của Teamobi:
Soạn: GO SIMCU têntàikhoản mậtkhẩu Gửi 6020 (500Đ)
Hệ thống sẽ trả về 1 mã số XXXX
- Bước 2: Dùng SIM mới:
Soạn: GO SIMMOI têntàikhoản XXXX Gửi 6020
Hệ thống sẽ trả về thông báo đổi SIM đăng ký thành công
Hướng Dẫn Lấy MK Nick
- Dùng SIM Đã dùng đăng ký tài khoản của Teamobi:
Soạn: GO LMK têntàikhoản gửi tới số 6020.
- Sẽ có tin nhắn trả về "Mật Khẩu Nick"
Hướng Dẫn Lấy Mã Bảo Vệ Rương
- Dùng SIM Đã dùng đăng ký tài khoản của Teamobi:
Soạn: GO MR têntàikhoản gửi tới số 6020.
- Sẽ có tin nhắn trả về "Mã bảo vệ rương" cả 5 máy chủ.