Hành Tinh: Xayda

Vũ Trụ: 6 sao

Sức Mạnh: 10 Tỷ

Bông Tai:

Nổi bật: BT, Nhiều CT Khá Ngon (Yardrat) Đệ Kame, TTNL VIP

360,000 ATM
450,000 CARD

Hành Tinh: Xayda

Vũ Trụ: 6 sao

Sức Mạnh: 10 Tỷ

Bông Tai:

Nổi bật: BT, Nhiều CT Khá Ngon (Yardrat) Đệ Kame, TTNL VIP- Web http://nro.gamehub.pro - Hệ thống Bán Vàng, Ngọc Xanh tự động uy tín

Thông tin nick Ngọc Rồng mã số 6925
↑ Xem ảnh gốc ↑

Thông tin nick Ngọc Rồng mã số 6925
↑ Xem ảnh gốc ↑

Thông tin nick Ngọc Rồng mã số 6925
↑ Xem ảnh gốc ↑

Thông tin nick Ngọc Rồng mã số 6925
↑ Xem ảnh gốc ↑

Thông tin nick Ngọc Rồng mã số 6925
↑ Xem ảnh gốc ↑

Thông tin nick Ngọc Rồng mã số 6925
↑ Xem ảnh gốc ↑

Thông tin nick Ngọc Rồng mã số 6925
↑ Xem ảnh gốc ↑

Hướng dẫn đổi thông tin Nick
- Nick được bán trên NickAo.Com đều là Nick đăng ký ảo nên bạn có thể truy cập: http://forum.ngocrongonline.com Đăng Nhập và Đổi Mật Khẩu Nick như vậy là xong
Hướng dẫn đặt lại mã bảo vệ
Trường hợp 1: Quên hoặc bị cài phá mật khẩu rương:
- Bạn hãy đăng nhập vào tài khoản và hãy tìm đến NPC trong nhà (Paragus, Gohan, Moori). Sau khi xác nhận thì sau 7 ngày nếu tài khoản của bạn không sử dụng mật khẩu rương sẽ được Reset xóa mật khẩu.
Trường hợp 2: Nhớ 3 số cuối của mã bảo vệ:
- Nếu bạn nhớ thì hãy lập Topic báo vấn đề đó tại diễn đàn của game, rất nhanh chóng sẽ được Reset nếu cung cấp chính xác.