MS: 110 Rất nhiều đồ VIP

Level Chính: 24

Level Farm: 95

Đất: 46

Gà: Full

260,000đ