MS: 111 Farm VIP, Nhiều đồ VIP

Level Chính: 48

Level Farm: 119

Đất: 46

Gà: full

300,000đ