MS: 107 Rất nhiều đồ VIP

Level Chính: 31

Level Farm: 108

Đất: 48

Gà: 15

260,000đ