MS: 113 Gần Full Farm, Nhiều đồ Ngon

Level Chính: 32

Level Farm: 58

Đất: 17

Gà: 5

280,000đ

210,000đ