MS: 116 Rất nhiều Phụ Kiện, Đồ Ngon, Full Farm

Level Chính: 22

Level Farm: 96

Đất: Full

Gà: Full

300,000đ

255,000đ