MS: 120 Đồ Tạm Ngon, Nhà mặt Phố

Level Chính: 50

Level Farm: 72

Đất: Full

Gà: Full

200,000đ