MS: 389 Có Hayate, Tướng, Ngọc Cực Ngon

Tướng: 27

Skin: 23

Rank: BK 5

Ngọc: 90

300,000đ

270,000đ

MS: 381 nhiều tướng chơi ngon

Tướng: 30

Skin: 14

Rank: bạch kim 5

Ngọc: 78

280,000đ

252,000đ

MS: 318 Nhiều Skin Đẹp, Tướng Ngon, 3 Thẻ đổi tên

Tướng: 22

Skin: 10

Rank: BK 5

Ngọc: 63

150,000đ

135,000đ

MS: 287 nhiều tướng ngon skin đẹp

Tướng: 25

Skin: 12

Rank: bạch kim 4

Ngọc: 78

170,000đ

153,000đ

MS: 277 3 bảng ngọc 90 skin vip

Tướng: 21

Skin: 14

Rank: bạch kim 4

Ngọc: 90

180,000đ

162,000đ

MS: 239 Ngọc Chuẩn, Nhiều Tướng và Skin

Tướng: 27

Skin: 15

Rank: BK 4

Ngọc: 90

250,000đ

225,000đ

MS: 238 Dư 12K Vàng, Tướng Ngon, Nhiều Skin

Tướng: 22

Skin: 15

Rank: Vàng 1

Ngọc: 72

170,000đ

153,000đ

MS: 234 Nhiều tướng Ngon, Skin rất đẹp

Tướng: 25

Skin: 10

Rank: BK 5

Ngọc: 75

190,000đ

171,000đ

MS: 233 Tướng Ngon, Skin Kỵ Sĩ Âm Phủ..

Tướng: 20

Skin: 9

Rank: Vàng 4

Ngọc: 64

170,000đ

153,000đ

MS: 232 Nhiều tướng, Skin chúa tể công Lý..

Tướng: 20

Skin: 10

Rank: BK 3

Ngọc: 74

170,000đ

153,000đ

MS: 231 Nhiều tướng, Skin Ngon

Tướng: 21

Skin: 7

Rank: Vàng 1

Ngọc: 68

160,000đ

144,000đ

MS: 230 Skin Ngon, Tướng ổn...

Tướng: 18

Skin: 9

Rank: Vàng 1

Ngọc: 58

150,000đ

135,000đ

MS: 227 Rouker, Tiệc Hóa Trang, Nhiều tướng...

Tướng: 25

Skin: 17

Rank: Vàng 1

Ngọc: 88

250,000đ

225,000đ

MS: 225 Skin nhà thám hiểm, Nhiều tướng...

Tướng: 27

Skin: 15

Rank: Bạc 2

Ngọc: 60

180,000đ

162,000đ

MS: 218 Nhiều Skin Đẹp, Chơi ngon

Tướng: 22

Skin: 11

Rank: Vàng 1

Ngọc: 78

180,000đ

162,000đ

MS: 216 Nhiều Skin Đẹp, Ngọc chuẩn

Tướng: 23

Skin: 20

Rank: BK 3

Ngọc: 90

220,000đ

198,000đ