MS: 366 skin vip ngọc chuẩn

Tướng: 30

Skin: 21

Rank: bạch kim 4

Ngọc: 90

250,000đ

187,500đ

MS: 364 ngọc 90 nhiều skin vip

Tướng: 27

Skin: 18

Rank: vàng 1

Ngọc: 90

170,000đ

127,500đ

MS: 355 Skin Nakroth Siêu Việt, Nhiều tướng Ngon

Tướng: 31

Skin: 28

Rank: Vàng 2

Ngọc: 90

350,000đ

262,500đ

MS: 353 Rất nhiều tướng và Skin Đẹp

Tướng: 31

Skin: 13

Rank: Vàng 2

Ngọc: 75

250,000đ

187,500đ

MS: 330 Khác:

Tướng: 78

Skin: 124

Rank: kim cương 5

Ngọc: 90

6,000,000đ

4,500,000đ

MS: 327 6 Bảng Ngọc 90 Chuẩn, Tướng Ngon, Skin Đẹp

Tướng: 22

Skin: 23

Rank: BK 2

Ngọc: 90

250,000đ

187,500đ

MS: 325 Skin Đẹp, Nhiều tướng Ngon

Tướng: 20

Skin: 14

Rank: Vàng 4

Ngọc: 60

150,000đ

112,500đ

MS: 324 Muay Thái, Ngọc Chuẩn, Nhiều Tướng

Tướng: 29

Skin: 19

Rank: BK 5

Ngọc: 90

300,000đ

225,000đ

MS: 318 Nhiều Skin Đẹp, Tướng Ngon, 3 Thẻ đổi tên

Tướng: 22

Skin: 10

Rank: BK 5

Ngọc: 63

150,000đ

112,500đ

MS: 305 Nhiều tướng, Phi Công Trẻ, Dư 14K Vàng

Tướng: 21

Skin: 11

Rank: Vàng 2

Ngọc: 66

170,000đ

127,500đ

MS: 301 Ngọc Ngon, Nhiều Skin

Tướng: 24

Skin: 11

Rank: Vàng 2

Ngọc: 59

150,000đ

112,500đ

MS: 297 nhiều skin hot dư 18k vàng

Tướng: 31

Skin: 22

Rank: bạch kim 4

Ngọc: 90

300,000đ

225,000đ

MS: 287 nhiều tướng ngon skin đẹp

Tướng: 25

Skin: 12

Rank: bạch kim 4

Ngọc: 78

170,000đ

127,500đ

MS: 283 Skin đẹp chơi ngon

Tướng: 23

Skin: 7

Rank: vàng 1

Ngọc: 58

110,000đ

82,500đ

MS: 277 3 bảng ngọc 90 skin vip

Tướng: 21

Skin: 14

Rank: bạch kim 4

Ngọc: 90

180,000đ

135,000đ

MS: 267 skin đẹp dư 10k vàng

Tướng: 21

Skin: 13

Rank: vàng 4

Ngọc: 53

150,000đ

112,500đ