MS: 313 Skin M-TP, Kiemono, NK Siêu Việt, Muay Thái...

Tướng: 44

Skin: 41

Rank: BK 4

Ngọc: 61

600,000đ

MS: 308 Ngọc Ngon, Nhiều tướng HOT

Tướng: 20

Skin: 9

Rank: KB 4

Ngọc: 66

150,000đ

MS: 305 Nhiều tướng, Phi Công Trẻ, Dư 14K Vàng

Tướng: 21

Skin: 11

Rank: Vàng 2

Ngọc: 66

170,000đ

MS: 301 Ngọc Ngon, Nhiều Skin

Tướng: 24

Skin: 11

Rank: Vàng 2

Ngọc: 59

150,000đ

MS: 297 nhiều skin hot dư 18k vàng

Tướng: 31

Skin: 22

Rank: bạch kim 4

Ngọc: 90

300,000đ

MS: 296 skin đẹp dư 10k vàng

Tướng: 32

Skin: 20

Rank: vàng 3

Ngọc: 73

280,000đ

MS: 287 nhiều tướng ngon skin đẹp

Tướng: 25

Skin: 12

Rank: bạch kim 4

Ngọc: 78

170,000đ

MS: 285 Nhiều skin đẹp dư 13k vàng

Tướng: 24

Skin: 15

Rank: vàng 2

Ngọc: 72

150,000đ

MS: 283 Skin đẹp chơi ngon

Tướng: 23

Skin: 7

Rank: vàng 1

Ngọc: 58

110,000đ

MS: 277 3 bảng ngọc 90 skin vip

Tướng: 21

Skin: 14

Rank: bạch kim 4

Ngọc: 90

180,000đ

MS: 276 6 bảng ngọc rank vàng

Tướng: 21

Skin: 7

Rank: vàng 3

Ngọc: 68

120,000đ

MS: 273 6 bảng ngọc chơi ngon

Tướng: 21

Skin: 7

Rank: vàng 3

Ngọc: 68

120,000đ

MS: 270 Skin đẹp chơi ngon

Tướng: 20

Skin: 7

Rank: bạc 1

Ngọc: 49

100,000đ

MS: 269 2 bảng ngọc 90 skin ngon

Tướng: 20

Skin: 13

Rank: vàng 2

Ngọc: 90

130,000đ

MS: 267 skin đẹp dư 10k vàng

Tướng: 21

Skin: 13

Rank: vàng 4

Ngọc: 53

150,000đ

MS: 265 2 bảng ngọc skin đẹp

Tướng: 24

Skin: 15

Rank: vàng 1

Ngọc: 89

180,000đ