MS: 95 Ngọc 3 Gần Full, Skin Đẹp

Tướng: 16

Skin: 8

Rank: BK 5

Ngọc: 82

180,000đ

MS: 94 Nhiều tướng Ngon, Skin Đẹp

Tướng: 26

Skin: 11

Rank: Vàng 1

Ngọc: 63

280,000đ

MS: 93 2 Bảng Ngọc 90 chuẩn, Nhiều trang phục Siêu Hiếm

Tướng: 62

Skin: 29

Rank: BK 2

Ngọc: 90

3,000,000đ

MS: 86 2 Bảng Ngọc, Nhiều Skin Đẹp

Tướng: 16

Skin: 7

Rank: Bạc 2

Ngọc: 64

180,000đ

MS: 85 Ngọc 2 và 3, Skin Teen nữ công nghệ...

Tướng: 16

Skin: 5

Rank: Vàng

Ngọc: 65

170,000đ

MS: 82 Ngọc ổn, Skin Cung Thủ Bóng Đêm...

Tướng: 16

Skin: 6

Rank: Bạc 1

Ngọc: 63

170,000đ

MS: 45 Khác:Siêu Ngon

Tướng: 18

Skin: 7

Rank: Vàng 1

Ngọc: 8 Bảng Khủng

200,000đ