MS: 170 Tướng Ngon, Skin Độc, x3 thẻ đổi tên

Tướng: 28

Skin: 17

Rank: Vàng 2

Ngọc: 90

350,000đ

MS: 169 Có Omen, Airi.. Skin ngon

Tướng: 23

Skin: 10

Rank: Vàng 4

Ngọc: 74

280,000đ

MS: 168 Nhiều tướng, Skin Đẹp

Tướng: 19

Skin: 7

Rank: Vàng 4

Ngọc: 63

200,000đ

MS: 167 Có Omen, Nhiều tướng Ngon

Tướng: 19

Skin: 8

Rank: Vàng 3

Ngọc: 64

250,000đ

MS: 165 Hồng Hoa Hậu, Skin Đẹp, Tướng Ngon

Tướng: 30

Skin: 21

Rank: Vàng 2

Ngọc: 70

380,000đ

MS: 164 Có Rouker, Skin Đẹp, Nhiều tướng

Tướng: 33

Skin: 17

Rank: BK 3

Ngọc: 67

380,000đ

MS: 159 Có Amily, Rouker..Skin SP Bất công Lý..

Tướng: 41

Skin: 22

Rank: Vàng 3

Ngọc: 15

850,000đ

MS: 156 Tướng nhiều, TP ổn, 3 Bảng Ngọc 90

Tướng: 39

Skin: 20

Rank: Vàng 1

Ngọc: 90

800,000đ

MS: 153 Murat Thiên Tài Sân Cỏ, Nhiều tướng, Ngọc chuẩn

Tướng: 47

Skin: 34

Rank: BK 4

Ngọc: 87

1,000,000đ

MS: 152 Tướng Ngon, TP khá ổn, 4 Bảng Ngọc

Tướng: 25

Skin: 15

Rank: BK 2

Ngọc: 69

300,000đ

MS: 131 Nhiều tướng, Có Combo TP, Tướng Max

Tướng: 20

Skin: 7

Rank: Bạc 2

Ngọc: 60

200,000đ

MS: 126 Tướng Ngon, Skin Độc

Tướng: 20

Skin: 8

Rank: Vàng 4

Ngọc: 62

200,000đ