MS: 134 Bảng Ngọc Ad gần Full 90

Tướng: 15

Skin: 8

Rank: Vàng 2

Ngọc: 84

180,000đ

MS: 131 Nhiều tướng, Có Combo TP, Tướng Max

Tướng: 20

Skin: 7

Rank: Bạc 2

Ngọc: 60

220,000đ

MS: 130 Có Skin Ryoma thợ săn tiền thưởng độc

Tướng: 17

Skin: 7

Rank: Vàng 3

Ngọc: 51

180,000đ

MS: 129 Có công chúa bướm, Tướng khá ổn

Tướng: 12

Skin: 5

Rank: Vàng 4

Ngọc: 43

70,000đ

MS: 126 Tướng Ngon, Skin Độc

Tướng: 20

Skin: 8

Rank: Vàng 4

Ngọc: 62

250,000đ

MS: 125 Tướng Ngon, Skin Đẹp

Tướng: 21

Skin: 7

Rank: Vàng 3

Ngọc: 64

220,000đ

MS: 82 Ngọc ổn, Skin Cung Thủ Bóng Đêm...

Tướng: 16

Skin: 6

Rank: Bạc 1

Ngọc: 63

170,000đ