MS: 188 Skin Valhein Đại Công Tước, Tướng ổn

Tướng: 22

Skin: 13

Rank: Vàng 4

Ngọc: 61

200,000đ

MS: 186 Skin Đẹp, Tướng ổn

Tướng: 20

Skin: 11

Rank: Bạc 2

Ngọc: 59

180,000đ

MS: 182 Tướng ngon, Skin Đẹp

Tướng: 26

Skin: 13

Rank: Vàng 3

Ngọc: 16

200,000đ

MS: 178 Ngọc Ngon, Tướng, Skin Đẹp

Tướng: 20

Skin: 9

Rank: Vàng 3

Ngọc: 82

170,000đ

MS: 175 Ngọc chuẩn 90 Tướng, Skin ổn

Tướng: 17

Skin: 15

Rank: Vàng 4

Ngọc: 90

180,000đ

MS: 173 Ngọc 2 bảng 90, Tướng, Skin Ngon

Tướng: 26

Skin: 13

Rank: BK 5

Ngọc: 90

270,000đ

MS: 172 Rouker, Valhein vũ khí tối thượng...

Tướng: 28

Skin: 18

Rank: Vàng 2

Ngọc: 70

350,000đ

MS: 169 Có Omen, Airi.. Skin ngon

Tướng: 23

Skin: 10

Rank: Vàng 4

Ngọc: 74

280,000đ

MS: 168 Nhiều tướng, Skin Đẹp

Tướng: 19

Skin: 7

Rank: Vàng 4

Ngọc: 63

200,000đ

MS: 167 Có Omen, Nhiều tướng Ngon

Tướng: 19

Skin: 8

Rank: Vàng 3

Ngọc: 64

250,000đ

MS: 131 Nhiều tướng, Có Combo TP, Tướng Max

Tướng: 20

Skin: 7

Rank: Bạc 2

Ngọc: 60

200,000đ

MS: 126 Tướng Ngon, Skin Độc

Tướng: 20

Skin: 8

Rank: Vàng 4

Ngọc: 62

200,000đ