MS: 134 Có Sói Ngon Trang Bị Full 9

Class: Quạt

Server: Shuriken

Level: 59

VK: +9

180,000đ

MS: 130 Có Xe Ngon Đồ Gần Full 10

Class: Đao

Server: Katana

Level: 65

VK: +10

200,000đ