MS: 86 TB Full 9, Siêu Xe

Class: Quạt

Server: Shuriken

Level: 65

VK: +10

250,000đ

MS: 85 TB Full 8, Chơi khá Ngon

Class: Kiếm

Server: Shuriken

Level: 59

VK: +9

200,000đ

MS: 83 TB Gần Full 12, Có Xe, Áo TL...

Class: Cung

Server: Bokken

Level: 77

VK: +12

350,000đ

MS: 78 Xe máy Full TB

Class: Kiếm

Server: Bokken

Level: 64

VK: +10

270,000đ