MS: 5932 BT, 4 CT (Yardrat), Đệ kéo Kame 7, TTNL, Kèm Đồ 2s

Hành tinh: Xayda

Server: Vũ trụ 2s

SM: 41 Tỷ

Bông Tai:

1,100,000đ

935,000đ

MS: 5931 BT, 4 CT Ngon, GTL 2s, Đệ cùng Hệ, Nhiều Avatar

Hành tinh: Namếc

Server: Vũ trụ 7s

SM: 23 Tỷ

Bông Tai:

350,000đ

297,500đ

MS: 5930 Bông Tai, 2 CT Ngon, NT 24pt Galick, Đệ Bư cực Ngon

Hành tinh: Xayda

Server: Vũ trụ 6s

SM: 23 Tỷ

Bông Tai:

550,000đ

467,500đ

MS: 5929 Bông Tai, CT Android, Đệ khá Ngon

Hành tinh: Trái Đất

Server: Vũ trụ 3s

SM: 4,8 Tỷ

Bông Tai:

300,000đ

255,000đ

MS: 5928 Bông Tai, 3 CT ngon, Đệ khá VIP

Hành tinh: Namếc

Server: Vũ trụ 3s

SM: 13 Tỷ

Bông Tai:

300,000đ

255,000đ

MS: 5927 2 CT Ngon, GTL, Đệ cùng Hệ

Hành tinh: Namếc

Server: Vũ trụ 5s

SM: 18 Tỷ

Bông Tai: Không

270,000đ

229,500đ

MS: 5926 CT Android, Đệ Kame 3, Kèm nhiều Đồ

Hành tinh: Namếc

Server: Vũ trụ 3s

SM: 700 Triệu

Bông Tai: Không

250,000đ

212,500đ

MS: 5922 3 CT Ngon, Đệ cùng Hệ sắp Skill 2

Hành tinh: Xayda

Server: Vũ trụ 3s

SM: 927 Triệu

Bông Tai: Không

150,000đ

127,500đ

MS: 5921 CT Android, Đệ kéo SP Skill Ngon

Hành tinh: Xayda

Server: Vũ trụ 4s

SM: 2 Tỷ

Bông Tai: Không

200,000đ

170,000đ

MS: 5920 BT, 8 CT (x2 Thỏ), CSDB, Quỷ Chim, Đệ 3 Skill Full 7, NT Ngon

Hành tinh: Trái Đất

Server: Vũ trụ 3s

SM: 40 Tỷ

Bông Tai:

1,900,000đ

1,615,000đ

MS: 5919 2 CT Ngon, Đệ Kame cực Chất

Hành tinh: Namếc

Server: Vũ trụ 2s

SM: 5,4 Tỷ

Bông Tai: Không

270,000đ

229,500đ

MS: 5918 CT Android, Đệ ATM kéo SP cực Ngon

Hành tinh: Trái Đất

Server: Vũ trụ 7s

SM: 162 Triệu

Bông Tai: Không

170,000đ

144,500đ

MS: 5917 BT, 2 CT Ngon, Đệ Kame, TDHS max Chất

Hành tinh: Xayda

Server: Vũ trụ 4s

SM: 9 Tỷ

Bông Tai:

450,000đ

382,500đ

MS: 5916 2 CT Ngon, Đệ Namếc cực Chất

Hành tinh: Trái Đất

Server: Vũ trụ 2s

SM: 1,4 Tỷ

Bông Tai: Không

150,000đ

127,500đ

MS: 5915 BT, 4 CT Ngon, GTL 2s, Đệ kéo Kame 7, TTNL

Hành tinh: Xayda

Server: Vũ trụ 3s

SM: 40 Tỷ

Bông Tai:

950,000đ

807,500đ

MS: 5903 3 CT Ngon, Đệ ATM, TTNL cực Ngon, Kèm đồ

Hành tinh: Xayda

Server: Vũ trụ 2s

SM: 5,7 Tỷ

Bông Tai: Không

350,000đ

297,500đ

MS: 5902 BT, 3 CT, Đệ Kame 7, TTNL kéo SP, Kèm đồ 3s Ngon

Hành tinh: Xayda

Server: Vũ trụ 1s

SM: 8 Tỷ

Bông Tai:

600,000đ

510,000đ

MS: 5901 BT, 3 CT, Đệ Kame 7, TDHS kéo SP, Kèm đồ Ngon

Hành tinh: Namếc

Server: Vũ trụ 7s

SM: 18 Tỷ

Bông Tai:

550,000đ

467,500đ

MS: 5900 BT, 5 CT (Yardrat), Đệ ATM 7, TTNL, Kèm SET 3s

Hành tinh: Namếc

Server: Vũ trụ 5s

SM: 25 Tỷ

Bông Tai:

850,000đ

722,500đ

MS: 5899 Bông Tai, 3 CT Ngon, Đệ sắp Skill 2

Hành tinh: Trái Đất

Server: Vũ trụ 4s

SM: 224 Triệu

Bông Tai:

270,000đ

229,500đ