MS: 3643 BT, 9 CT (x2 Thỏ Bunma), CSDB, Đệ 40 Tỷ ATM, TDHS

Hành tinh: Namếc

Server: World

SM: 50 Tỷ

TN: Rất lớn

1,200,000đ

MS: 3640 1 CT, Thú cưỡi VIP, Đệ Kame max Ngon

Hành tinh: Trái Đất

Server: Vũ trụ 2s

SM: 304 Triệu

TN: Rất lớn

250,000đ

MS: 3639 BT, 2 CT Ngon, Đệ kéo ATM

Hành tinh: Xayda

Server: Vũ trụ 4s

SM: 1 Tỷ

TN: Rất lớn

350,000đ

MS: 3638 Sơ sinh có đệ tử

Hành tinh: Namếc

Server: Vũ trụ 6s

SM: 127k

TN: Rất lớn

80,000đ

MS: 3637 2 CT 2 PGG tặng đồ

Hành tinh: Namếc

Server: Vũ trụ 4s

SM: 2ty9

TN: Rất lớn

230,000đ

MS: 3636 2 CT vip skill ngon

Hành tinh: Xayda

Server: Vũ trụ 2s

SM: 557tr

TN: Rất lớn

200,000đ

MS: 3634 Sơ sinh có đệ tử

Hành tinh: Xayda

Server: Vũ trụ 4s

SM: 381k

TN: Rất lớn

80,000đ

MS: 3632 3 CT skill max ngon tặng sét pst

Hành tinh: Xayda

Server: Vũ trụ 7s

SM: 19ty3

TN: Rất lớn

450,000đ

MS: 3629 1 CT skill max ngon đệ vip

Hành tinh: Xayda

Server: Vũ trụ 5s

SM: 2 tỷ

TN: Rất lớn

200,000đ

MS: 3628 1 CT đệ kéo sư phụ

Hành tinh: Xayda

Server: Vũ trụ 3s

SM: 24tr

TN: Rất lớn

150,000đ

MS: 3627 Sơ sinh có đệ tử

Hành tinh: Namếc

Server: Vũ trụ 6s

SM: 540k

TN: Rất lớn

80,000đ

MS: 3626 BT skill ngon đệ vip

Hành tinh: Xayda

Server: Vũ trụ 2s

SM: 19 tỷ

TN: Rất lớn

600,000đ

MS: 3624 Sơ sinh có đệ tử

Hành tinh: Trái Đất

Server: Vũ trụ 4s

SM: 1tr1

TN: Rất lớn

80,000đ

MS: 3623 2 CT đệ kéo sư phụ

Hành tinh: Xayda

Server: Vũ trụ 5s

SM: 130tr

TN: Rất lớn

200,000đ

MS: 3622 Có đệ vip chơi ngon

Hành tinh: Xayda

Server: Vũ trụ 2s

SM: 12tr

TN: Rất lớn

80,000đ

MS: 3621 Có đệ vip chơi ngon

Hành tinh: Namếc

Server: Vũ trụ 4s

SM: 2tr

TN: Rất lớn

80,000đ

MS: 3620 Có đệ vip chơi ngon

Hành tinh: Xayda

Server: Vũ trụ 4s

SM: 1tr6

TN: Rất lớn

80,000đ

MS: 3618 BT 2 CT skill max ngon

Hành tinh: Trái Đất

Server: Vũ trụ 1s

SM: 2ty4

TN: Rất lớn

500,000đ

MS: 3617 Sơ sinh có đệ tử

Hành tinh: Namếc

Server: Vũ trụ 7s

SM: 100k

TN: Rất lớn

80,000đ

MS: 3615 Sơ sinh có đệ tử

Hành tinh: Namếc

Server: Vũ trụ 7s

SM: 1tr3

TN: Rất lớn

80,000đ