MS: 6832 BT, Nhiều CT VIP (Yardrat) GLT 4 Sao Cực Ngon Đệ Skill VIP

Hành tinh: Xayda

Server: Vũ trụ 6s

SM: 23 Tỷ

Bông Tai:

650,000đ

MS: 6831 CT Xên, Nhiều CT Khá Ngon Đệ ATM, TTNL Khá Ngon

Hành tinh: Trái Đất

Server: Vũ trụ 6s

SM: 3 Tỷ

Bông Tai: Không

300,000đ

MS: 6828 2 CT Khá Ngon Đệ Kame, TDHS Kéo SP Cực VIP

Hành tinh: Xayda

Server: Vũ trụ 5s

SM: 2 Tỷ 8

Bông Tai: Không

300,000đ

MS: 6815 BT, Nhiều CT Cực Ngon (Yardrat) Đệ Mở Full SKILL VIP

Hành tinh: Trái Đất

Server: Vũ trụ 4s

SM: 40 Tỷ

Bông Tai:

750,000đ

MS: 6813 BT, Nhiều CT Vĩnh Viễn (Yardrat) Cực Ngon Đệ Skill VIP

Hành tinh: Namếc

Server: Vũ trụ 4s

SM: 19 Tỷ

Bông Tai:

650,000đ

MS: 6812 Đồ Sao Nhiều CT Ngon Đệ Cùng Hệ VIP

Hành tinh: Xayda

Server: Vũ trụ 1s

SM: 2 Tỷ

Bông Tai:

290,000đ

MS: 6809 BT, Nhiều CT VIP (Yardrat) Đệ Full Skill Ngon Có Trứng MaBư

Hành tinh: Xayda

Server: Vũ trụ 3s

SM: 39 Tỷ

Bông Tai:

800,000đ

MS: 6806 CT Android, Đệ ATM Khá Ngon

Hành tinh: Xayda

Server: Vũ trụ 1s

SM: 700 Triệu

Bông Tai: Không

170,000đ

MS: 6804 CT Dacura Cực Ngon Đệ Kame, Kaioken

Hành tinh: Namếc

Server: Vũ trụ 2s

SM: 5 Tỷ

Bông Tai: Không

200,000đ

MS: 6803 x2 CT Khá Ngon Đệ MSK

Hành tinh: Trái Đất

Server: Vũ trụ 6s

SM: 5 Tỷ 9

Bông Tai: Không

250,000đ

MS: 6768 BT, CT Khá Ngon Đệ Cùng Hệ VIP

Hành tinh: Xayda

Server: Vũ trụ 6s

SM: 700 Triệu

Bông Tai:

250,000đ

MS: 6767 CT Android Đệ ATM Cực VIP

Hành tinh: Xayda

Server: Vũ trụ 3s

SM: 130 Triệu

Bông Tai: Không

150,000đ

MS: 6761 Nhiều CT Khá Ngon Đệ Skill VIP

Hành tinh: Namếc

Server: Vũ trụ 2s

SM: 1 Tỷ 8

Bông Tai: Không

300,000đ

MS: 6748 Đệ Trái Đất

Hành tinh: Namếc

Server: Vũ trụ 8s

SM: SM:

Bông Tai: Không

150,000đ

MS: 6735 Đệ Namek

Hành tinh: Namếc

Server: Vũ trụ 8s

SM: SM:

Bông Tai: Không

150,000đ

MS: 6734 Đệ Namek

Hành tinh: Xayda

Server: Vũ trụ 8s

SM: SM:

Bông Tai: Không

150,000đ

MS: 6700 Đệ ATM Cùng Hệ Khá Ngon

Hành tinh: Xayda

Server: Vũ trụ 6s

SM: 160 Triệu

Bông Tai: Không

170,000đ

MS: 6698 Đệ Kame Cực Ngon

Hành tinh: Namếc

Server: Vũ trụ 2s

SM: 2 Tỷ

Bông Tai: Không

250,000đ

MS: 6697 CT, Đệ Kame Khá Ngon

Hành tinh: Trái Đất

Server: Vũ trụ 2s

SM: 290 Triệu

Bông Tai: Không

170,000đ