MS: 2225 5 CT vip đệ ngon

Hành tinh: Trái Đất

Server: Vũ trụ 4s

SM: 2 tỷ

TN: Rất lớn

300,000đ

MS: 2224 1 CT skill ngon

Hành tinh: Namếc

Server: Vũ trụ 3s

SM: 3 tỷ

TN: Rất lớn

250,000đ

MS: 2223 Có đệ chơi ngon

Hành tinh: Trái Đất

Server: Vũ trụ 2s

SM: 1 tỷ

TN: Rất lớn

150,000đ

MS: 2220 Có đệ chơi ngon tặng đồ

Hành tinh: Xayda

Server: Vũ trụ 2s

SM: 27tr

TN: Rất lớn

120,000đ

MS: 2216 Có đệ chơi ngon

Hành tinh: Xayda

Server: Vũ trụ 4s

SM: 200tr

TN: Rất lớn

150,000đ

MS: 2215 Đệ kéo chơi ngon

Hành tinh: Trái Đất

Server: Vũ trụ 4s

SM: 25tr

TN: Rất lớn

150,000đ

MS: 2212 Đệ kamejoko max vip

Hành tinh: Xayda

Server: Vũ trụ 7s

SM: 4 tỷ

TN: Rất lớn

270,000đ

MS: 2210 Có đệ chơi ngon

Hành tinh: Namếc

Server: Vũ trụ 5s

SM: 132tr

TN: Rất lớn

150,000đ

MS: 2208 Có đệ chơi ngon

Hành tinh: Trái Đất

Server: Vũ trụ 3s

SM: 15tr

TN: Rất lớn

130,000đ

MS: 2207 Sơ sinh có đệ

Hành tinh: Xayda

Server: Vũ trụ 7s

SM: 700k

TN: Rất lớn

90,000đ

MS: 2206 Sơ sinh có đệ nv đùi gà

Hành tinh: Namếc

Server: Vũ trụ 4s

SM: 2k

TN: Rất lớn

100,000đ

MS: 2205 Sơ sinh có đệ nv đùi gà

Hành tinh: Namếc

Server: Vũ trụ 4s

SM: 2k

TN: Rất lớn

100,000đ

MS: 2202 Có đệ chơi ngon

Hành tinh: Trái Đất

Server: Vũ trụ 3s

SM: 500tr

TN: Rất lớn

150,000đ

MS: 2201 2 CT, Đệ VIP

Hành tinh: Xayda

Server: Vũ trụ 5s

SM: 4,3 Tỷ

TN: Rất lớn

300,000đ

MS: 2200 2 CT, Đệ khá Ngon

Hành tinh: Xayda

Server: Vũ trụ 7s

SM: 220 Triệu

TN: Rất lớn

120,000đ

MS: 2198 BT, 5 CT (Xên con), GTL 3s, Đệ Kame, TTNL

Hành tinh: Trái Đất

Server: Vũ trụ 3s

SM: 40 Tỷ

TN: Rất lớn

1,000,000đ