MS: 5670 BT, 3 CT, GTL 2s, Đệ kéo SP max Ngon

Hành tinh: Xayda

Server: Vũ trụ 2s

SM: 1,7 Tỷ

Bông Tai:

320,000đ

288,000đ

MS: 5669 1 CT, Đệ ATM kéo SP

Hành tinh: Namếc

Server: Vũ trụ 1s

SM: 483 Triệu

Bông Tai: Không

150,000đ

135,000đ

MS: 5668 BT, 7 CT Xịn (Thỏ, Yd), GTL C3, Đệ ATM 7, TDHS

Hành tinh: Trái Đất

Server: Vũ trụ 1s

SM: 17 Tỷ

Bông Tai:

900,000đ

810,000đ

MS: 5667 BT, CT Android, CSDB, GTL 2s, Đệ Kame 7, TTNL max Ngon

Hành tinh: Xayda

Server: Vũ trụ 1s

SM: 6 Tỷ

Bông Tai:

400,000đ

360,000đ

MS: 5666 BT, 6 CT Ngon, Đệ Kame 7, TDHS max VIP

Hành tinh: Trái Đất

Server: Vũ trụ 2s

SM: 30 Tỷ

Bông Tai:

600,000đ

540,000đ

MS: 5664 Siêu Phẩm, 12 CT Xịn (x2 Thỏ, Yd), CSDB, Đệ 50 Tỷ, 3 Skill Full 7

Hành tinh: Xayda

Server: Vũ trụ 7s

SM: 50 Tỷ

Bông Tai:

3,150,000đ

2,835,000đ

MS: 5663 BT, 4 CT Ngon, Đệ ATM 7, TDHS max VIP

Hành tinh: Xayda

Server: Vũ trụ 7s

SM: 40 Tỷ

Bông Tai:

800,000đ

720,000đ

MS: 5660 BT, 8 CT (Yardrat, Thỏ), GTL 2s, Đệ Kame 7, TDHS kéo SP

Hành tinh: Trái Đất

Server: Vũ trụ 1s

SM: 40 Tỷ

Bông Tai:

1,250,000đ

1,125,000đ

MS: 5658 2 CT, Đệ Namếc cực Ngon

Hành tinh: Xayda

Server: Vũ trụ 4s

SM: 11 Tỷ

Bông Tai: Không

220,000đ

198,000đ

MS: 5651 CT Android, Bông Tai, Đệ cùng Hệ

Hành tinh: Xayda

Server: Vũ trụ 4s

SM: 42 Triệu

Bông Tai: Không

250,000đ

225,000đ

MS: 5649 2 CT, Đệ Kame cực Ngon

Hành tinh: Xayda

Server: Vũ trụ 5s

SM: 705 Triệu

Bông Tai: Không

220,000đ

198,000đ

MS: 5648 BT, 2 CT cực Ngon, Đệ Skill max Ngon

Hành tinh: Xayda

Server: Vũ trụ 2s

SM: 7 Tỷ

Bông Tai:

320,000đ

288,000đ

MS: 5645 BT, 7 CT (Yardrat, Xên con), CSDB, GTL 3s, Đệ Kame 7, TDHS

Hành tinh: Xayda

Server: Vũ trụ 7s

SM: 40 Tỷ

Bông Tai:

1,200,000đ

1,080,000đ

MS: 5643 BT, 5 CT (Xên HT), GTL 2s, Đệ Kame 7, TTNL cùng Hệ

Hành tinh: Namếc

Server: Vũ trụ 1s

SM: 28 Tỷ

Bông Tai:

800,000đ

720,000đ

MS: 5642 BT, 3 CT Ngon, Đệ Kame 7, TDHS max Chất

Hành tinh: Xayda

Server: Vũ trụ 3s

SM: 40 Tỷ

Bông Tai:

900,000đ

810,000đ

MS: 5641 BT, CT Android, Đệ Ngon

Hành tinh: Namếc

Server: Vũ trụ 1s

SM: 1 Tỷ

Bông Tai:

300,000đ

270,000đ

MS: 5639 BT, 6 CT (Yardrat), GTL 2s, Đệ ATM, Tặng đồ 3 sao

Hành tinh: Xayda

Server: Vũ trụ 2s

SM: 36 Tỷ

Bông Tai:

800,000đ

720,000đ

MS: 5634 BT, 8 CT (Yardrat, Xên), GTL 3s, CSDB, Đệ ATM, TDHS, Kèm đồ

Hành tinh: Xayda

Server: Vũ trụ 7s

SM: 40 Tỷ

Bông Tai:

950,000đ

855,000đ

MS: 5630 BT, 11 CT (Yardrat), GTL C2, Đệ Kame 7, TTNL max Ngon

Hành tinh: Xayda

Server: Vũ trụ 6s

SM: 38 Tỷ

Bông Tai:

950,000đ

855,000đ

MS: 5625 BT, 8 CT (Yardrat), GTL 2s, CSDB, Đệ Kame 7, TDHS 7

Hành tinh: Trái Đất

Server: Vũ trụ 2s

SM: 40 Tỷ

Bông Tai:

1,100,000đ

990,000đ