MS: 5044 2 CT skill ngon

Hành tinh: Trái Đất

Server: Vũ trụ 5s

SM: 247tr

Bông Tai: Không

180,000đ

135,000đ

MS: 5041 Skill ngon đệ atm6 x2 PGG

Hành tinh: Namếc

Server: Vũ trụ 6s

SM: 1 tỷ

Bông Tai: Không

380,000đ

285,000đ

MS: 5037 X1 PGG đệ atm2

Hành tinh: Xayda

Server: Vũ trụ 2s

SM: 1ty9

Bông Tai: Không

250,000đ

187,500đ

MS: 5035 X1 PGG skill ngon

Hành tinh: Trái Đất

Server: Vũ trụ 6s

SM: 8ty6

Bông Tai: Không

210,000đ

157,500đ

MS: 5034 2 CT skill ngon qua tương lai

Hành tinh: Namếc

Server: Vũ trụ 2s

SM: 3ty4

Bông Tai:

300,000đ

225,000đ

MS: 5033 5 CT đệ kamejoko7 kok

Hành tinh: Xayda

Server: Vũ trụ 5s

SM: 3ty2

Bông Tai:

550,000đ

412,500đ

MS: 5032 Đệ ATM cực Ngon

Hành tinh: Xayda

Server: Vũ trụ 2s

SM: 571 Triệu

Bông Tai: Không

200,000đ

150,000đ

MS: 5025 2 CT skill ngon GLT1 2s

Hành tinh: Trái Đất

Server: Vũ trụ 5s

SM: 4ty8

Bông Tai: Không

220,000đ

165,000đ

MS: 5024 2 CT GLT1 đệ ngon

Hành tinh: Trái Đất

Server: Vũ trụ 1s

SM: 112tr

Bông Tai:

280,000đ

210,000đ

MS: 5023 Phụ kiện đầy đủ tặng đồ

Hành tinh: Namếc

Server: Vũ trụ 2s

SM: 14tr9

Bông Tai:

240,000đ

180,000đ

MS: 5022 Đệ tử skill kamejoko tặng vàng nr

Hành tinh: Xayda

Server: Vũ trụ 4s

SM: 95tr

Bông Tai: Không

220,000đ

165,000đ

MS: 5018 2 CT đệ tử atm3

Hành tinh: Namếc

Server: Vũ trụ 3s

SM: 488tr

Bông Tai: Không

250,000đ

187,500đ

MS: 5015 BT, 6 CT, GTL 2s, Đệ kéo Kame, TDHS

Hành tinh: Trái Đất

Server: Vũ trụ 7s

SM: 40 Tỷ

Bông Tai:

1,200,000đ

900,000đ

MS: 5014 CT Dracula, Đệ cực VIP

Hành tinh: Xayda

Server: Vũ trụ 7s

SM: 7 Tỷ

Bông Tai: Không

280,000đ

210,000đ

MS: 5013 Đệ tử mabư skill max khủng

Hành tinh: Trái Đất

Server: Vũ trụ 1s

SM: 20 tỷ

Bông Tai: Không

900,000đ

675,000đ

MS: 5012 2 CT đệ tử kamejoko7 kok

Hành tinh: Xayda

Server: Vũ trụ 7s

SM: 1ty5

Bông Tai:

500,000đ

375,000đ

MS: 5010 Nhiều CT skill ngon

Hành tinh: Xayda

Server: Vũ trụ 1s

SM: 1ty3

Bông Tai: Không

300,000đ

225,000đ

MS: 5009 Đệ tử skill max vip kéo all

Hành tinh: Namếc

Server: Vũ trụ 3s

SM: 1ty1

Bông Tai:

800,000đ

600,000đ

MS: 5007 Max nhiều CT 3k2 BK skill ngon

Hành tinh: Xayda

Server: Vũ trụ 2s

SM: 40 tỷ

Bông Tai:

1,100,000đ

825,000đ

MS: 5006 4k9 bí kiếp nhiều CT đệ vip

Hành tinh: Namếc

Server: Vũ trụ 4s

SM: 6 tỷ

Bông Tai: Không

380,000đ

285,000đ