MS: 6393 BT, Đệ ATM Khá Ngon

Hành tinh: Trái Đất

Server: Vũ trụ 2s

SM: 2 tỷ 9

Bông Tai:

300,000đ

MS: 6331 CT Android, Đệ ATM Cực VIP

Hành tinh: Trái Đất

Server: Vũ trụ 2s

SM: 339 Triệu

Bông Tai: Không

170,000đ

MS: 6307 Đệ Trái Đất Skill ATM Cực Ngon

Hành tinh: Namếc

Server: Vũ trụ 2s

SM: 117 Triệu

Bông Tai: Không

170,000đ

MS: 6306 GTL, Đệ ATM, TDHS VIP Kéo SP

Hành tinh: Xayda

Server: Vũ trụ 3s

SM: 1 Tỷ

Bông Tai: Không

300,000đ

MS: 6305 GLT, Đệ Namek Khá Ngon

Hành tinh: Trái Đất

Server: Vũ trụ 3s

SM: 3 Tỷ 7

Bông Tai: Không

170,000đ

MS: 6248 BT, 3 CT Android, GTL lv2 Khá Ngon

Hành tinh: Trái Đất

Server: Vũ trụ 2s

SM: 1 Tỷ

Bông Tai:

250,000đ

MS: 6028 BT, 7 CT (Yardrat, x2 Thỏ), CSDB, NT VIP, Đệ Kame 7, TDHS Ngon

Hành tinh: Xayda

Server: Vũ trụ 1s

SM: 40 Tỷ

Bông Tai:

1,400,000đ

MS: 6027 BT, 8 CT (Yardrat, Thỏ), CSDB, GTL 3s, Đệ Kame 7, TTNL kép SP

Hành tinh: Xayda

Server: Vũ trụ 1s

SM: 40 Tỷ

Bông Tai:

1,200,000đ

MS: 5963 Siêu Phẩm, 15 CT Xịn, GTL 6s, CSDB, Đệ Skill Full 7

Hành tinh: Namếc

Server: Vũ trụ 1s

SM: 41 Tỷ

Bông Tai:

3,000,000đ