MS: 6220 BT, 3 CT Android, GTL 2 Sao Đệ ATM, TDHS Ngon

Hành tinh: Namếc

Server: Vũ trụ 6s

SM: 40 Tỷ

Bông Tai:

550,000đ

MS: 6219 BT, Đệ Xayda VIP

Hành tinh: Namếc

Server: Vũ trụ 6s

SM: 129 Triệu

Bông Tai:

200,000đ

MS: 6218 BT, 3 CT Đệ ATM, TTNL Kéo SP VIP

Hành tinh: Trái Đất

Server: Vũ trụ 1s

SM: 1 Tỷ

Bông Tai:

350,000đ

MS: 6217 BT, 10 CT(Yardrat) Đệ ATM VIP

Hành tinh: Xayda

Server: Vũ trụ 2s

SM: 36 Tỷ

Bông Tai:

600,000đ

MS: 6216 BT, 3 CT, Nhiều Đồ Sao Cực Ngon

Hành tinh: Xayda

Server: Vũ trụ 6s

SM: 9 Tỷ

Bông Tai:

350,000đ

MS: 6214 GTL CT Android Cực Ngon

Hành tinh: Xayda

Server: Vũ trụ 2s

SM: 4 Tỷ

Bông Tai: Không

200,000đ

MS: 6195 CT Android, Đệ ATM Cùng Hệ Kéo SP

Hành tinh: Trái Đất

Server: Vũ trụ 1s

SM: 71 Triệu

Bông Tai: Không

150,000đ

MS: 6069 BT, 8 CT (Yardrat), GTL 3s, CSDB, Đệ 51 Tỷ Kame 7, TTNL

Hành tinh: Xayda

Server: Vũ trụ 5s

SM: 46 Tỷ

Bông Tai:

1,500,000đ

MS: 6048 10 CT (Yardrat), GTL 3s, CSDB, Đệ Skill Full 7

Hành tinh: Xayda

Server: Vũ trụ 6s

SM: 20 Tỷ

Bông Tai:

1,200,000đ

MS: 6028 BT, 7 CT (Yardrat, x2 Thỏ), CSDB, NT VIP, Đệ Kame 7, TDHS Ngon

Hành tinh: Xayda

Server: Vũ trụ 1s

SM: 40 Tỷ

Bông Tai:

1,400,000đ

MS: 6027 BT, 8 CT (Yardrat, Thỏ), CSDB, GTL 3s, Đệ Kame 7, TTNL kép SP

Hành tinh: Xayda

Server: Vũ trụ 1s

SM: 40 Tỷ

Bông Tai:

1,200,000đ

MS: 5963 Siêu Phẩm, 15 CT Xịn, GTL 6s, CSDB, Đệ Skill Full 7

Hành tinh: Namếc

Server: Vũ trụ 1s

SM: 41 Tỷ

Bông Tai:

3,000,000đ

MS: 5933 Bông Tai, CT Android, GTL 2s, Đệ Trái Đất

Hành tinh: Xayda

Server: Vũ trụ 6s

SM: 24 Triệu

Bông Tai:

250,000đ

MS: 5932 BT, 4 CT (Yardrat), Đệ kéo Kame 7, TTNL, Kèm Đồ 2s

Hành tinh: Xayda

Server: Vũ trụ 2s

SM: 41 Tỷ

Bông Tai:

1,100,000đ

MS: 5875 BT, 4 CT (Yardrat), Đệ cùng hệ Sắp Skill 2

Hành tinh: Namếc

Server: Vũ trụ 7s

SM: 9 Tỷ

Bông Tai:

650,000đ

MS: 5727 BT, 4 CT, GTL 3s, Đệ ATM 7, TTNL cực Ngon

Hành tinh: Namếc

Server: Vũ trụ 5s

SM: 13 Tỷ

Bông Tai:

600,000đ