MS: 721 Skill đệ tử: Cải trang: Android 14,

Hành tinh: Namếc

Vũ trụ 2s

SM: 5.1 Tỷ

Bông Tai:

100,000đ

60,000đ

MS: 683 Skill đệ tử: Dragon 7, Kame 7, Kaioken 1, Cải trang: (HSD 9 ngày), (HSD 24 ngày), (HSD 39 ngày), Android 14, Android 13,

Hành tinh: Xayda

Vũ trụ 5s

SM: 1.2 Tỷ

Bông Tai: Không

149,000đ

89,400đ

MS: 679 Skill đệ tử: Demon 1, Antomic 1, TTNL 1, Cải trang: Android 13, Avatar, Số 2, Avatar,

Hành tinh: Xayda

Vũ trụ 7s

SM: 5.7 Tỷ

Bông Tai: Không

139,000đ

83,400đ

MS: 669 Skill đệ tử: Dragon 1, Kame 1, Kaioken 1, Cải trang: Kuku, Số 2, CT VIP (HSD 6 ngày),

Hành tinh: Xayda

Vũ trụ 3s

SM: 1.4 Tỷ

Bông Tai: Không

169,000đ

101,400đ

MS: 649 Skill đệ tử: Galick 1, Antomic 1, Cải trang: CT VIP (HSD 6 ngày), Android 13, CT VIP (HSD 1 ngày),

Hành tinh: Trái Đất

Vũ trụ 3s

SM: 213 Triệu

Bông Tai: Không

120,000đ

72,000đ

MS: 648 Skill đệ tử: Demon 1, Kame 1, Cải trang: Ginyu (HSD 15 ngày),

Hành tinh: Trái Đất

Vũ trụ 6s

SM: 352 Triệu

Bông Tai: Không

149,000đ

89,400đ

MS: 645 Skill đệ tử: Dragon 1, Kame 1, TDHS 1, Cải trang:

Hành tinh: Xayda

Vũ trụ 7s

SM: 3.9 Tỷ

Bông Tai: Không

239,000đ

143,400đ

MS: 630 Skill đệ tử: Demon 1, Kame 7, TDHS 1, Đẻ trứng 1, Cải trang: Bui Bui, Yardrat, Avatar, Đracula, Vô Hình, Xên Con, Frost 3, Android 13,

Hành tinh: Namếc

Vũ trụ 5s

SM: 25.9 Tỷ

Bông Tai:

429,000đ

257,400đ

MS: 587 Skill đệ tử: Dragon 1, Cải trang: Bujin (HSD 2 ngày),

Hành tinh: Namếc

Vũ trụ 1s

SM: 205 Triệu

Bông Tai: Không

100,000đ

60,000đ

MS: 524 Skill đệ tử: Dragon 1, Antomic 1, TTNL 1, Cải trang: Chan Xư, Android 19, Android 13, Android 13, Android 15,

Hành tinh: Trái Đất

Vũ trụ 1s

SM: 6.7 Tỷ

Bông Tai: Không

149,000đ

89,400đ

MS: 512 Skill đệ tử: Dragon 1, Cải trang: Avatar VIP, Vô Hình, (HSD 42 ngày),

Hành tinh: Trái Đất

Vũ trụ 7s

SM: 147 Triệu

Bông Tai:

149,000đ

89,400đ

MS: 510 Skill đệ tử: Galick 1, Kame 4, TDHS 1, Cải trang: Đracula, (HSD 35 ngày), Avatar, Số 2, Android 13, Vô Hình, Số 3 (HSD 36 ngày),

Hành tinh: Namếc

Vũ trụ 2s

SM: 13.0 Tỷ

Bông Tai: Không

169,000đ

101,400đ

MS: 498 Skill đệ tử: Galick 1, Antomic 1, Cải trang: Android 13,

Hành tinh: Namếc

Vũ trụ 1s

SM: 577 Triệu

Bông Tai:

149,000đ

89,400đ

MS: 487 Skill đệ tử: Demon 1, Antomic 6, Kaioken 1, Cải trang: Android 15,

Hành tinh: Trái Đất

Vũ trụ 2s

SM: 5.2 Tỷ

Bông Tai:

149,000đ

89,400đ

MS: 458 Skill đệ tử: Dragon 1, Antomic 2, Cải trang: (HSD 2 ngày), (HSD 69 ngày), (HSD 2 ngày), (HSD 2 ngày), Android 13,

Hành tinh: Trái Đất

Vũ trụ 4s

SM: 11.3 Tỷ

Bông Tai: Không

169,000đ

101,400đ

MS: 362 Skill đệ tử: Galick 1, Antomic 1, Kaioken 1, Cải trang: Avatar, Android 13, Caulifla (HSD 45 ngày), CT VIP (HSD 61 ngày),

Hành tinh: Namếc

Vũ trụ 4s

SM: 1.0 Tỷ

Bông Tai: Không

129,000đ

77,400đ

MS: 353 Skill đệ tử: Dragon 1, Antomic 1, Cải trang:

Hành tinh: Trái Đất

Vũ trụ 4s

SM: 4.4 Tỷ

Bông Tai: Không

119,000đ

71,400đ

MS: 304 Skill đệ tử: Dragon 1, Kame 3, TTNL 1, Cải trang: Android 13,

Hành tinh: Trái Đất

Vũ trụ 1s

SM: 1.0 Tỷ

Bông Tai: Không

149,000đ

89,400đ

MS: 266 Skill đệ tử: Dragon 1, Kame 1, Cải trang: Số 2, Avatar,

Hành tinh: Namếc

Vũ trụ 2s

SM: 2.8 Tỷ

Bông Tai: Không

119,000đ

71,400đ

MS: 250 Skill đệ tử: Galick 1, Kame 7, Kaioken 1, Cải trang: Android 13,

Hành tinh: Trái Đất

Vũ trụ 5s

SM: 1.9 Tỷ

Bông Tai: Không

149,000đ

89,400đ