MS: 2915 Có đệ chơi ngon

Hành tinh: Trái Đất

Server: Vũ trụ 2s

SM: 28tr

TN: Rất lớn

100,000đ

MS: 2914 Có đệ chơi ngon

Hành tinh: Xayda

Server: Vũ trụ 2s

SM: 2tr7

TN: Rất lớn

100,000đ

MS: 2912 Có đệ chơi ngon

Hành tinh: Namếc

Server: Vũ trụ 2s

SM: 3tr

TN: Rất lớn

100,000đ

MS: 2911 1 CT có đệ ngon

Hành tinh: Xayda

Server: Vũ trụ 6s

SM: 43tr

TN: Rất lớn

110,000đ

MS: 2910 Có đệ chơi ngon

Hành tinh: Namếc

Server: Vũ trụ 7s

SM: 2tr7

TN: Rất lớn

100,000đ

MS: 2909 Có đệ chơi ngon

Hành tinh: Xayda

Server: Vũ trụ 5s

SM: 35tr

TN: Rất lớn

100,000đ

MS: 2908 4 CT skill ngon win doanh trại

Hành tinh: Xayda

Server: Vũ trụ 6s

SM: 1ty7

TN: Rất lớn

250,000đ

MS: 2907 Sơ sinh có đệ

Hành tinh: Trái Đất

Server: Vũ trụ 4s

SM: 1tr6

TN: Rất lớn

100,000đ

MS: 2906 BT 2 CT skill ngon

Hành tinh: Xayda

Server: Vũ trụ 3s

SM: 3ty5

TN: Rất lớn

380,000đ

MS: 2905 1 CT skill ngon kéo sư phụ

Hành tinh: Xayda

Server: Vũ trụ 3s

SM: 2ty5

TN: Rất lớn

380,000đ

MS: 2904 1 CT skill vip chơi ngon

Hành tinh: Namếc

Server: Vũ trụ 2s

SM: 2ty6

TN: Rất lớn

250,000đ

MS: 2903 2 CT đệ skill kamejoko 7

Hành tinh: Namếc

Server: Vũ trụ 5s

SM: 1ty4

TN: Rất lớn

400,000đ

MS: 2902 Skill ngon win doanh trại

Hành tinh: Xayda

Server: Vũ trụ 3s

SM: 410tr

TN: Rất lớn

250,000đ

MS: 2901 1 CT skill ngon đệ vip

Hành tinh: Xayda

Server: Vũ trụ 6s

SM: 800tr

TN: Rất lớn

300,000đ

MS: 2900 Có đệ chơi ngon

Hành tinh: Namếc

Server: Vũ trụ 3s

SM: 35tr

TN: Rất lớn

130,000đ

MS: 2899 BT 5 CT vip skill ngon

Hành tinh: Xayda

Server: Vũ trụ 5s

SM: 11 tỷ

TN: Rất lớn

500,000đ