MS: 1507 Đệ vip skill vip

Hành tinh: Namếc

Server: Vũ trụ 5s

SM: 500tr

TN: Rất lớn

200,000đ

MS: 1506 BT 1 CT đệ 100tr

Hành tinh: Xayda

Server: Vũ trụ 1s

SM: 2 tỷ

TN: Rất lớn

350,000đ

MS: 1505 BT đệ ngon

Hành tinh: Trái Đất

Server: Vũ trụ 2s

SM: 58tr

TN: Rất lớn

300,000đ

MS: 1503 BT, 7 CT (Yardrat, Xên con), DCTT 94, Đệ 40 Tỷ VIP

Hành tinh: Trái Đất

Server: Vũ trụ 2s

SM: 40 Tỷ

TN: Rất lớn

1,600,000đ

MS: 1500 BT, 3 CT (Ngộ Không cực độc), GTL 3s

Hành tinh: Xayda

Server: Vũ trụ 3s

SM: 3,7 Tỷ

TN: Rất lớn

350,000đ

MS: 1497 Đệ cực Ngon

Hành tinh: Xayda

Server: Vũ trụ 3s

SM: 5 Tỷ

TN: Rất lớn

200,000đ

MS: 1496 BT, 4 CT (Xên, Buma), CSĐB, Đệ cực VIP

Hành tinh: Xayda

Server: Vũ trụ 1s

SM: 18,5 Tỷ

TN: Rất lớn

750,000đ

MS: 1495 2 CT, Đệ ATM cực chất

Hành tinh: Namếc

Server: Vũ trụ 2s

SM: 5,6 Tỷ

TN: Rất lớn

290,000đ

MS: 1493 1 CT, Đệ Kame 2, Thú cưỡi VIP

Hành tinh: Xayda

Server: Vũ trụ 5s

SM: 680 Triệu

TN: Rất lớn

300,000đ

MS: 1492 Đệ Xayda cực Ngon

Hành tinh: Trái Đất

Server: Vũ trụ 4s

SM: 1,6 Tỷ

TN: Rất lớn

180,000đ

MS: 1483 Đệ Xayda

Hành tinh: Trái Đất

Server: Vũ trụ 5s

SM: Không rõ

TN: Không rõ

70,000đ

MS: 1479 Đệ Xayda

Hành tinh: Trái Đất

Server: Vũ trụ 4s

SM: Không rõ

TN: Không rõ

70,000đ

MS: 1478 Đệ Trái Đất

Hành tinh: Namếc

Server: Vũ trụ 5s

SM: Không rõ

TN: Không rõ

70,000đ

MS: 1473 Đệ Namếc

Hành tinh: Xayda

Server: Vũ trụ 5s

SM: Không rõ

TN: Không rõ

70,000đ

MS: 1472 Đệ Trái Đất

Hành tinh: Xayda

Server: Vũ trụ 5s

SM: Không rõ

TN: Không rõ

70,000đ

MS: 1457 5 CT Khủng, Đệ ATM cực chất

Hành tinh: Trái Đất

Server: Vũ trụ 4s

SM: 1 Tỷ

TN: Rất lớn

300,000đ