MS: 6682 X2 CT Android Khá Ngon

Hành tinh: Xayda

Server: Vũ trụ 5s

SM: 7 Tỷ 9

Bông Tai: Không

200,000đ

MS: 6681 BT, CT Android, Dacura, Đồ Sao Khá Ngon

Hành tinh: Trái Đất

Server: Vũ trụ 7s

SM: 1 Tỷ

Bông Tai:

250,000đ

MS: 6680 CT Android, Đệ ATM Khá Ngon

Hành tinh: Namếc

Server: Vũ trụ 3s

SM: 1 Tỷ 7

Bông Tai: Không

170,000đ

MS: 6655 CT Android Khá Ngon

Hành tinh: Trái Đất

Server: Vũ trụ 1s

SM: 10 Tỷ

Bông Tai: Không

220,000đ

MS: 6650 3 CT Vĩnh Viễn Khá Ngon Đệ ATM

Hành tinh: Trái Đất

Server: Vũ trụ 2s

SM: 300 Triệu

Bông Tai: Không

170,000đ

MS: 6634 Đệ Namek Masenko

Hành tinh: Trái Đất

Server: Vũ trụ 3s

SM: SM:

Bông Tai: Không

120,000đ

MS: 6626 BT, CT Android Khá Ngon, Đệ Kame, Kaioken

Hành tinh: Trái Đất

Server: Vũ trụ 6s

SM: 2 Tỷ

Bông Tai:

290,000đ