Bán Bộ 1 Sao Tự Động

Thông báo
* Giá Bộ Ngọc Rồng 1 Sao Tháng 1/2022: VT 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9: Server 1: 75K, Server 2: 75K, Server 3: 75K, Server 4: 75K, Server 5: 75K, Server 6: 69K, Server 7: 75K, Server 8: 69K, Server 9: 99K
1. Mua bằng Tiền: Nạp Card hoặc Ví rồi mua trên Web sau đó qua khu giao dịch với BOT
2. Mua bằng Vàng: Đến thẳng khu giao dịch rồi giao dịch Vàng với BOT hoặc Nạp Vàng vào Web rồi mua
Đối với đại lý lấy số lượng nhiều liên hệ qua Fanpage, hoặc Zalo 0947205840 để lấy giá tốt nhất !
Kiểm tra kỹ số lượng trước khi Khóa GD. HOÀN TIỀN sau 10 phút nếu không hoàn thành giao dịch

Số lượng tối đa mỗi lần mua là 5 bộ 1 sao


Vị Trí Bot Giao Dịch Ngọc Rồng

- Nhân vật đứng mặc định tại Vách núi Kakarot Khu 66 đứng bên phải Bà Hạt Mít
[Online] Vũ trụ 1s: ahubsv1 Khu 66 - Giá Vàng: 500tr/Bộ
[Online] Vũ trụ 2s: shub2s Khu 66 - Giá Vàng: 400tr/Bộ
[Online] Vũ trụ 3s: ahubsv3 Khu 66 - Giá Vàng: 500tr/Bộ
[Online] Vũ trụ 4s: ahubsv4 Khu 66 - Giá Vàng: 450tr/Bộ
[Online] Vũ trụ 5s: ahubsv5 Khu 66 - Giá Vàng: 500tr/Bộ
[Online] Vũ trụ 6s: ahubsv6 Khu 66 - Giá Vàng: 450tr/Bộ
[Online] Vũ trụ 7s: ahubsv7 Khu 66 - Giá Vàng: 450tr/Bộ
[Online] Vũ trụ 8s: shub8s Khu 66 - Giá Vàng: 400tr/Bộ
[Online] Vũ trụ 9s: ahubsv9 Khu 66 - Giá Vàng: 450tr/Bộ

nhan vat ban vang gamehub