Bán Bộ 1 Sao tự động

- Giá Bộ 1 Sao: 90K = 1 Bộ từ 1 Sao - 7 Sao

- Hệ thống hoàn toàn tự động chỉ cần đặt lệnh Mua Bộ 1 Sao bên dưới sau đó đến khu giao dịch để nhận Vàng. Ghi sai tên sẽ hoàn tiền sau tầm 10 Phút

Số lượng tối đa mỗi lần mua là 5 bộ 1 sao


Vị trí Nhân Vật giao Vàng

- Nhân vật đứng mặc định Bên Phải Bà Hạt Mít

Tên NV Vũ trụ Vị trí Khu
ahubsv1 1 Sao Vách núi Kakarot 66
ahubsv2 2 Sao Vách núi Kakarot 66
ahubsv3 3 Sao Vách núi Kakarot 66
ahubsv4 4 Sao Vách núi Kakarot 66
ahubsv5 5 Sao Vách núi Kakarot 66
ahubsv6 6 Sao Vách núi Kakarot 66
ahubsv7 7 Sao Vách núi Kakarot 66
shub8s 8 Sao Vách núi Kakarot 66