Bán Ngọc tự động


Hệ thống bán Ngọc Xanh tự động:
Ngoài việc Mua Nick các bạn có thể Mua Ngọc tự động trực tiếp trên Nickao
Quá trình giao dịch tự động các bạn hãy Đưa nhân vật tới Siêu Thị trước khi Mua Ngọc