Bán Vàng tự động

- Hệ thống hoàn toàn tự động chỉ cần đặt lệnh Mua Vàng bên dưới sau đó đến khu giao dịch để nhận Vàng


Vị trí Nhân Vật giao Vàng

- Nhân vật đứng mặc định Bên Phải Bà Hạt Mít

Tên NV Vũ trụ Vị trí Khu
shub1s 1 Sao Vách núi Kakarot 69
shub2s 2 Sao Vách núi Kakarot 69
shub3s 3 Sao Vách núi Kakarot 69
shub4s 4 Sao Vách núi Kakarot 69
shub5s 5 Sao Vách núi Kakarot 69
shub6s 6 Sao Vách núi Kakarot 69
shub7s 7 Sao Vách núi Kakarot 69
shub8s 8 Sao Vách núi Kakarot 69